Regulamin

§ 1 Dane wystawcy (sprzedającego) 
1. Wystawcą (sprzedającym) jest:
Firma Szmidt i Syn Spółka Cywilna Jan Szmidt Karol Szmidt
Biskupie 11, 62-561 Ślesin
NIP: 6653004549

§ 2 Przedmiot aukcji 
1. Przedmiotem aukcji są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Podane ceny produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN.
3. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
4. Sprzedaż każdego produktu dokumentowana jest dowodem sprzedaży (lub na życzenie fakturą VAT) dołączonym do przesyłki.
5. Opisy oraz zdjęcia aukcji podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dn.4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr90,poz. 631 z późn. zmianami). Zabronione jest wykorzystywanie, modyfikacja zdjęć, elementów graficznych oraz opisów w całości lub ich fragmentów.

§ 3 Gwarancja  
1. W przypadku stwierdzenia wady produktu nabywca proszony jest o kontakt e-mail sklep@borsatti.pl lub telefoniczny +48 663 554 274. Przebieg reklamacji w  zależności od rodzaju problemu zostanie ustalony indywidualnie.
2. Czas naprawy bądź wymiany wadliwego produktu wynosi max. do 14 dni roboczych (liczonych od daty otrzymania reklamowanego produktu).
3. Koszt wysyłki reklamowanego produktu pokrywa kupujący.

§ 4 Zwroty – 100% satysfakcji 
1. Nabywca może zwrócić kupiony towar bez podania przyczyny w okresie 14 dni kalendarzowych.
2. Czas 14 dni jest liczony od dnia otrzymania towaru do dnia zgłoszenia chęci zwrotu towaru. Zgłoszenie musi odbyć się w formie pisemnej (listownie bądź e-mailem).
3. Warunki jakie muszą być spełnione w celu zwrotu pieniędzy:
a) zwracany produkt i jego opakowanie nie mogą być zniszczone ani nie mogą nosić śladów użytkowania,
b) do przesyłki musi być dołączony dowód zakupu
c) do przesyłki musi  być dołączone krótkie oświadczenie np. „Zgodnie z regulaminem zwracam (nazwa produktu) bez podania przyczyny oraz proszę o zwrot pieniędzy na konto (nr konta bankowego”)
4. W przypadku spełnienia powyższych warunków firma „SzmidtiSyn" dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 3 dni roboczych (w przypadku faktur VAT zwrotu dokonamy po otrzymaniu podpisanej przez kupującego faktury korygującej).
5. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie i stwierdzenia w obecności kuriera nieodpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu do transportu, co potwierdzone zostanie w protokole odbioru przesyłki, firma "SzmidtiSyn" może odmówić zwrotu pieniędzy.
6. Sprzedający nie zwraca kosztów przesyłki zwracanego towaru.

§ 5 Dostarczanie zamówionych produktów 
1. Towar wysyłany jest w terminie 1-2 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia lub w przypadku przedpłaty od momentu wpływu środków na konto.
2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. lub Poczty Polskiej. 
3. Czas dostawy:
a) w przypadku firmy kurierskiej wynosi 1-2 dni,
b) w przypadku Poczty Polskiej wynosi  1-10 dni.
4. Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera zawartości dostarczonej przesyłki. Jeśli Nabywca stwierdzi brak bądź uszkodzenie towaru powinien wypełnić protokół odbioru - odpowiedni formularz posiada kurier. Tylko sporządzony w obecności kuriera protokół odbioru uprawnia Nabywcę do zgłoszenia reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia mechanicznego towaru.

§ 6 Płatności 
1. Dostępne są następujące sposoby płatności
a) przelewem na konto bankowe
b) gotówką za pobraniem,

§ 7 Prywatność i bezpieczeństwo 
1. Sprzedający jest świadomy, że ochrona danych osobowych swoich klientów jest rzeczą priorytetową. Sprzedający zobowiązuje się do postępowania zgodnie z procedurami gwarantującymi poufność danych oraz oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 p 8 i p11ustawy o danych osobowych. Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883

§ 8 Komentarze Allegro 
1. Komentarze wystawiamy w odpowiedzi na komentarz wystawiony przez kupującego.  

§ 9 Postanowienia końcowe 
1 .W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Firma Szmidt i Syn Spółka Cywilna Jan Szmidt Karol Szmidt zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.


Zawartość koszyka

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0 ,- Suma

Zobacz koszyk

Menu

Zawartość schowka

Brak produktów

Zobacz schowki